A+ A A-

Jadwal Pelayanan Pemandu Lagu & Organis

Waktu Pemandu Lagu Organis
Minggu, 18 Nop 2018
   
Pukul 06:00 Ny. Firia Patty Sdr. Rama Rumahlaiselan
Pukul 09:00 Bpk. Benny Herbawal
Ny. Nova Cahyono
Ny.Rema Pasandaran
Pukul 18:00 Sdr. Joy Mahulette Sdri. Kinza Yuirsa
Minggu, 25 Nop 2018    
Pukul 06:00

 
Pukul 09:00

 
Pukul 18:00