A+ A A-

Pelayanan Kategorial (Pelkat)

Daftar Nama Ketua Pelayanan Kategorial

 • Pelayanan Anak (PA)
  Sdri. Chrisani Leoni Mooy    081287898354
 • Persekutuan Teruna (PT)
  Evlon Kaunang    08999843363
 • Gerakan Pemuda (GP)
  Sdri.Lana T. J. Sumakul    087887675667
 • Persekutuan Kaum Perempuan (PKP)
  Ibu Johana M. Tutupoly-S    081213433733
 • Persekutuan Kaum Bapak (PKB)
  Bpk. Novie R. Nunumete    081299151599
 • Persekutuan Kaum Lanjut Usia (PKLU)
  Bpk. John Kakiailatu    021-081210640235