A+ A A-

Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ)

Ketua:
Bidang I:
Pdt. Johny A Lontoh, S.Th., M.Min.
Teologi dan Persidangan Gerejawi
(Komisi Ibadah, Komisi Katekisasi, Komisi Muger)
Ketua I:
Bidang II:
Pnt. Barnabas Yoentoro
Pelayanan, Kesaksian dan Diakonia
(Komisi Pelkes, Komisi Diakonia)
Ketua II:
Bidang III:
Pnt. Ellen Sophie Wulan Karamoy-Tangkudung
Gereja, Masyarakat dan Agama-agama
(Komisi Germasa)
Ketua III:
Bidang IV:
Pdt. Johanna Nirahua
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani dan Peningkatan Peranan Keluarga
(Komisi Bindik dan PELKAT)
Ketua IV:
Bidang V:
Dkn. Pininta Elfryda Sinambela-Sirait
Pengembangan Ekonomi Gereja
(Komisi PEG dan Komisi Pemeliharaan)
Ketua V:
Bidang VI:
Pnt. Julius Chayono
Informasi, Organisasi dan Komunikasi
(Komisi Litbang dan Komisi Inforkom)
Sekretaris: Pnt. Yohanes Wahono
Sekretaris I: Dkn. Gemini Lieke Gandah
Sekretaris II: Pnt. Elsiana Tahapary-Badaruddin
Bendahara: Pnt. Adee A. Roeroe - Tiwow
Bendahara I: Pnt. Christiana Taranza Tutupoly